Διακρίσεις
Τσίπουρο Και Αποστάγματα Σταφυλιού
Τα αποστάγματα και οι οίνοι της  αποσταγματοποιίας-οινοποιίας Κ.ΤΣΙΛΙΛΗΣ Α.Ε. αποσπούν κάθε χρόνο βραβεία και διακρίσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς.

ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΣΤΑΦΥΛΙΟΥ

2018 ΒΡΑΒΕΙΑ
 • Μοναδικό στην κατηγορία του Μεγάλο Χρυσό Μετάλλιο- Concours Mondial de Bruxelles Spirits Selection για το ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΤΣΙΛΙΛΗ ΧΩΡΙΣ ΓΛΥΚΑΝΙΣΟ 2017
 • Ασημένιο Μετάλλιο - Concours Mondial de Bruxelles Spirits Selection για το Παλαιωμένο Τσίπουρο DARK CAVE
 • Ασημένιο Μετάλλιο - Concours Mondial de Bruxelles Spirits Selection  για το ΑΓΙΟΝΕΡΙ  Παλαιωμένο Τσίπουρο
 • Ασημένιο Μετάλλιο- Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου & Αποσταγμάτων Θεσσαλονίκης για το Παλαιωμένο Τσίπουρο DARK CAVE
 • Ασημένιο Μετάλλιο- Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου & Αποσταγμάτων Θεσσαλονίκης για το ΑΓΙΟΝΕΡΙ  Παλαιωμένο Τσίπουρο
 • Χάλκινο Μετάλλιο- Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου & Αποσταγμάτων Θεσσαλονίκης για το Απόσταγμα Σταφυλιού Τσιλιλή Μοσχάτο Αμβουργου
 • Χάλκινο Μετάλλιο- Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου & Αποσταγμάτων Θεσσαλονίκης για το Απόσταγμα Σταφυλιού Τσιλιλή Ξινόμαυρο

2017 ΒΡΑΒΕΙΑ
 • Χρυσό Μετάλλιο- Concours Mondial de Bruxelles Spirit Selection  για το ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΤΣΙΛΙΛΗ χωρίς Γλυκάνισο
 • Χρυσό Μετάλλιο- Concours Mondial de Bruxelles Spirit Selection για το ΑΓΙΟΝΕΡΙ  Παλαιωμένο Τσίπουρο
 • Ασημένιο μετάλλιο-Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου & Αποσταγμάτων Θεσσαλονίκης για το ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΤΣΙΛΙΛΗ χωρίς Γλυκάνισο
 • Ασημένιο μετάλλιο-Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου & Αποσταγμάτων Θεσσαλονίκης για το ΑΓΙΟΝΕΡΙ  Παλαιωμένο Τσίπουρο
2016 ΒΡΑΒΕΙΑ
 • Χρυσό Μετάλλιο-Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου & Αποσταγμάτων Θεσσαλονίκης για το Παλαιωμένο Τσίπουρο DARK CAVE
 • Ασημένιο μετάλλιο-Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου & Αποσταγμάτων Θεσσαλονίκης για το Απόσταγμα Σταφυλιού Τσιλιλή Ξινόμαυρο
 • Ασημένιο μετάλλιο-Concours Mondial de Bruxelles Spirits Selection  για το ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΤΣΙΛΙΛΗ χωρίς Γλυκάνισο

2015 ΒΡΑΒΕΙΑ

 • Ασημένιο μετάλλιο-Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου & Αποσταγμάτων Θεσσαλονίκης για το Παλαιωμένο Τσίπουρο DARK CAVE
 • Ασημένιο μετάλλιο-Concours Mondial de Bruxelles Spirits Selection για το Παλαιωμένο Τσίπουρο DARK CAVE
 • Ασημένιο μετάλλιο-Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου & Αποσταγμάτων Θεσσαλονίκης για το Απόσταγμα Σταφυλιού Τσιλιλή Μοσχάτο Αμβουργου
 • Ασημένιο μετάλλιο-Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου & Αποσταγμάτων Θεσσαλονίκης για το Απόσταγμα Σταφυλιού Τσιλιλή Ξινόμαυρο
 • Ασημένιο μετάλλιο-Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου & Αποσταγμάτων Θεσσαλονίκης για το ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΤΣΙΛΙΛΗ χωρίς Γλυκάνισο
 • Ασημένιο μετάλλιο-IWSC για το ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΤΣΙΛΙΛΗ χωρίς Γλυκάνισο

2014 ΒΡΑΒΕΙΑ
 • Ασημένο μετάλλιο- IWSC για το Παλιωμένο Τσίπουρο Dark Cave
2013 ΒΡΑΒΕΙΑ
 • Χρυσό Μετάλλιο- Concours Mondial de Bruxelles Spirit Selection 2013 για το Παλαιωμένο Τσίπουρο ΤΣΙΛΙΛΗ 5 Ετών DARK CAVE
 • Ασημένιο Μετάλλιο- Challenge du Vin Bordeaux 2013 για το ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΤΣΙΛΙΛΗ Χωρίς Γλυκάνισο
 • Ασημένιο Μετάλλιο- ΙWSC 2013 για το ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΤΣΙΛΙΛΗ Χωρίς Γλυκάνισο

2011 ΒΡΑΒΕΙΑ 
 • Χρυσό Μετάλλιο – Challenge International Du Vin για το Απόσταγμα Σταφυλιού Τσιλιλή Μοσχάτο Αμβούργου
 • Χρυσό Μετάλλιο - Concours Mondial de Bruxelles για το Τσίπουρο Τσιλιλή Χωρίς Γλυκάνισο
 • Χρυσό Μετάλλιο - ISW για το Τσίπουρο Τσιλιλή Χωρίς Γλυκάνισο
 • Χρυσό Μετάλλιο - Concours Mondial de Bruxelles για το Τσίπουρο Τσιλιλή με Γλυκάνισο
 • Aσημένιο Μετάλλιο - Concours Mondial de Bruxelles  για το Απόσταγμα Σταφυλιού Τσιλιλή Μοσχάτο Αμβούργου
 • Aσημένιο Μετάλλιο - IWSC για το Απόσταγμα Σταφυλιού Τσιλιλή Μοσχάτο Αμβούργου
 • Aσημένιο Μετάλλιο - ISW για το Απόσταγμα Σταφυλιού Τσιλιλή Μοσχάτο Αμβούργου
 • Aσημένιο Μετάλλιο Best in Class - IWSC για το Τσίπουρο Τσιλιλή Χωρίς Γλυκάνισο

2010 ΒΡΑΒΕΙΑ
 • Χρυσό Μετάλλιο - Concours Mondial de Bruxelles για το Απόσταγμα Σταφυλιού Τσιλιλή Μοσχάτο Αμβούργου
 • Χρυσό Μετάλλιο - ISW για το Απόσταγμα Σταφυλιού Τσιλιλή Μοσχάτο Αμβούργου
 • Χρυσό Μετάλλιο - ISW για το Τσίπουρο Τσιλιλή με Γλυκάνισο
 • Χρυσό Μετάλλιο - ISW για το Απόσταγμα Σταφυλιού Τσιλιλή Chardonnay
 • Ασημένιο Μετάλλιο - Challenge Ιnternational Du Vin  για το Απόσταγμα Σταφυλιού Τσιλιλή Μοσχάτο Αμβούργου
 • Ασημένιο Μετάλλιο Best in Class - IWSC για το Απόσταγμα Σταφυλιού Τσιλιλή Μοσχάτο Αμβούργου
 • Ασημένιο Μετάλλιο Best in Class - IWSC για το Τσίπουρο Τσιλιλή Χωρίς Γλυκάνισο
 • Ασημένιο Μετάλλιο - Concours Mondial de Bruxelles για το Τσίπουρο Τσιλιλή Χωρίς Γλυκάνισο
 • Ασημένιο Μετάλλιο - ISW για το Τσίπουρο Τσιλιλή Χωρίς Γλυκάνισο

2009 ΒΡΑΒΕΙΑ 
 • Χρυσό Μετάλλιο - IWSC  για το Απόσταγμα Σταφυλιού Τσιλιλή Μοσχάτο Αμβούργου
 • Ασημένιο Μετάλλιο - IWSC για το Τσίπουρο Τσιλιλή Χωρίς Γλυκάνισο
 • Ασημένιο Μετάλλιο - Concours Mondial de Bruxelles  για το Απόσταγμα Σταφυλιού Τσιλιλή Μοσχάτο Αμβούργου
 • Ασημένιο Μετάλλιο - IWSC  για το Απόσταγμα Σταφυλιού Τσιλιλή Chardonnay
 • Ασημένιο Μετάλλιο - Challenge International Du Vin  για το Απόσταγμα Σταφυλιού Τσιλιλή Ξινόμαυρο

2008 ΒΡΑΒΕΙΑ
 • Ασημένιο Μετάλλιο - IWSC για το Απόσταγμα Σταφυλιού Τσιλιλή Μοσχάτο Αμβούργου
 • Ασημένιο Μετάλλιο Best in Class - IWSC για το Τσίπουρο Τσιλιλή Χωρίς Γλυκάνισο

2006 ΒΡΑΒΕΙΑ
 • Ασημένιο Μετάλλιο - Concours Mondial de Bruxelles για το Τσίπουρο Τσιλιλή Χωρίς Γλυκάνισο


2005 ΒΡΑΒΕΙΑ 
 • Ασημένιο Μετάλλιο - Concours Mondial de Bruxelles για το Απόσταγμα Σταφυλιού Τσιλιλή Μοσχάτο Αμβούργου