Η ΙΣΤΟΡΙΑ
ΜΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Η σχέση της οικογένειας Τσιλιλή με το τσίπουρο και το κρασί είναι οικογενειακή υπόθεση. Ξεκινά αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο όταν  ο Ευθύμιος Τσιλιλής, ως επίτροπος της εκκλησίας του χωριού, είναι υπεύθυνος για τον κοινοτικό άμβυκα απόσταξης  ενώ παράλληλα, αποκαλύπτει τα μυστικά του τσίπουρου στους συγχωριανούς του.

Στις επόμενες δεκαετίες, η οικογένεια καλλιεργεί το δικό της αμπέλι και παράγει τσίπουρο και κρασί για ιδία χρήση, σύμφωνα με την πατροπαράδοτη συνήθεια των ανθρώπων της περιοχής.

1988.Ψηφίζεται νόμος που επιτρέπει την παραγωγή και τυποποίηση του τσίπουρου, από επίσημες αποσταγματοποιίες.

1989. Ιδρύεται η ατομική επιχείρηση Κων/νος Τσιλιλής,  με έδρα τη Ράξα Τρικάλων και κύρια δραστηριότητα την παραγωγή και εμφιάλωση τσίπουρου.

1990. Κυκλοφορεί στην αγορά το τσίπουρο Τσιλιλή, το πρώτο που εμφιαλώνεται στη Θεσσαλία.

1995. Φυτεύεται το πρώτο αμπελοτεμάχιο του οικογενειακού Κτήματος Θεόπετρα και από τότε ο αμπελώνας επεκτείνεται σταθερά κάθε χρόνο. 

2005. Ξεκινά πλήρης μηχανολογικός και κτιριακός εκσυγχρονισμός και ολοκληρώνεται σε δυο χρόνια.

2007. Μετά από μια έντονη ανοδική πορεία, τα προηγούμενα χρόνια στην αγορά, το τσίπουρο και τα αποστάγματα σταφυλιού Τσιλιλή διακινούνται αποκλειστικά από την εταιρία Β.Σ. ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ ΑΒΕΕΠ.